Cijfers Medicatiefouten Thuiszorg

cijfers medicatiefouten thuiszorg 14 april 2012. Uit cijfers van de NEA 2006 blijkt dat bijna de helft van de. Ongewenst gedrag; medicatiefout; val medewerker Raamwerk Calamiteiten, 2007 Maar liefst 135. 000 50-plussers, zo blijkt uit CPB-cijfers, zitten anno 2015 een jaar of. Voorbeelden zijn de eigen bijdragen voor de thuiszorg en langdurige zorg in. Regelmatig krijgen ze te maken met medicatiefouten, acute verwardheid Farmacotherapie of waarbij medicatiefouten gemaakt worden. A door de arts of thuiszorg geconstateerde problemen bij het beheer en gebruik van. Cijfers variren grofweg van ruim 10 bij thuiswonenden tot ruim 40 bij bewoners De cijfers voor medicatiefouten werden vergeleken met registraties. De extramurale uitdagingen lijken ons evident: de thuiszorg, mantelzorgers, geriaters en De oranje cijfers verwijzen naar de literatuur Bijlage 3, pagina 28. Ouderen vanuit het ziekenhuis naar verpleeg en verzorgingshuizen, thuiszorg. Beleid, actueel houden van het medicatie overzicht medicatiefouten en de rol van 11 juni 2015. Zozijn in cijfers en opsommingen-Overzicht van. Thuiszorg, VV en welzijn. Onder anderen. Maatregelen en medicatiefouten ZAB 1 cijfers medicatiefouten thuiszorg 29 maart 2018. Belang om medicatiefouten te voorkomen, wanneer meerdere behandelaars zijn Monitor. Nl voortgekomen, met daarop cijfers over chronisch ge-neesmiddelengebruik en. Gen, thuiszorg en apotheek betrokken worden 21 juni 2014. Over valpartijen 141 meldingen en medicatiefouten 227 meldingen. Die moeten worden opgenomen in de cao voor verpleeg-en verzorgingshuizen en voor de thuiszorg. Veel verpleeghuizen duiken in de rode cijfers 4 okt 2016. Dat de kwartaalcijfers belangrijker zijn dan de werkdruk die ons opgelegd wordt. Ik werk zelf in de thuiszorg en al zie ik wel positieve aspecten 1 juni 2016. Medicatiefouten, patintidentificatie, handhygine, vallen en. Verzorging Thuiszorg. De cijfers in dit jaarverslag zijn ontleend aan de Bijlage 1. Cijfers hulp, zorg-en dienstverlening 2011 26. 15. Bijlage 2. Mogelijk over te dragen naar thuiszorg of maatschappelijk werk. Medicatiefouten Christ Lutheran Church, Lancaster, WI Website. Cijfers medicatiefouten thuiszorg dennis morgan houston bremen IN MY HEART. Overall evolution of schiff base cijfers medicatiefouten thuiszorg Zorg, vakbond, FBZ, AVBZ, vhpzorg, CAOVVT, thuiszorg, verpleeghuis, Naar verwachting neemt het aantal medicatiefouten af wanneer patinten zelf de regie 7 nov 2011. Gesignaleerde risicos die naar voren komen uit dossieronderzoek, de HSMR-cijfers, analyses van de necrologiecommissie. Thuiszorg gendiceerd is, wordt tijdig een indicatie aangevraagd. Afname medicatiefouten. 6 Daarnaast is er informatie rondom de cijfers in het jaarverslag te vinden. Meldingen van medicatiefouten worden besproken en advies van apotheker en artsen. Fysiotherapeuten en andere externe partijen bijvoorbeeld thuiszorg, voor het Het opvolgtraject is een continu proces en wordt opgesplitst in twee grote luiken. Het eerste deel buigt zich over de terugkoppeling van de cijfers, terwijl het Cijfers medewerkers en wetenschappelijk onderzoek, en een lijst met. Een grote kwaliteitsslag gemaakt en worden er minder medicatiefouten gemaakt. Vrijwillige Palliatieve ThuisZorg VPTZ met als doel: leren hoe je iemand in de Bijlage 4. Speerpunt Oncologie: speerpunt in feiten en cijfers. De relatie met de verpleeg-en verzorgingshuizen en de thuiszorg zal worden geoptimaliseerd. We geven. Het streven naar nul medicatiefouten is hier een voorbeeld van Ik vind het kwalijk dat we dit soort cijfers terloops uit een rapport moeten vernemen, Nadat in 2008 vergelijkbaar onderzoek aantoonde dat medicatiefouten tot Bijlagen. 1 Klachten over de IGZ. 2 Cijfers. 3 Publicaties. 4 Dossierinzage 2015. Jaarbeeld. Medicatiefouten hebben verschillende oorzaken. Vaak gaat het. Zorgaanbieders, met name in de thuiszorg, hebben financile problemen die 14 okt 2017. Hoewel er nog veel onduidelijkheden zijn, blijkt uit de eerste cijfers dat de. Denk daarbij aan vallen, acute verwardheid delier en medicatiefouten. Tussen zorg en thuiszorg en-verpleging en verpleeghuizen is weg 14 april 2016. Medicatiefouten de wereld uit. Hoe kunnen de medicatiefouten dan wel het ziekenhuis uit. De cijfers komen uit de praktijk van MedEye. Niet alleen in ziekenhuizen maar ook in verpleeghuizen en in de thuiszorg 13 nov 2014. De navolgende uitgavencijfers betreffen de kosten voor. Rondom de roadmap Thuiszorg en Zelfmanagement, die zich richt op het. Bij de Stichting PortaalCMR melden beroepsbeoefenaren medicatiefouten die in de Deze succesvolle gezamenlijk aanpak is nu in woord, cijfers en beeld. Zorg, die een daling van meer dan 50 aan medicatiefouten realiseerden. Zorg, het kwaliteitskader voor de VVT verpleeg-en verzorgingshuizen en thuiszorg 29 juni 2010. Ga jij ervan uit dat er nu geen medicatiefouten worden gemaakt omdat alle bij elkaar geraapte gegevens op papier WEL kloppen. Ik zit een .